8 de abril de 2013

ONOMATOPEYAS


ONOMATOPEYAS

Tic… tac,  tic… tac, tic… tac.
Guau, guau, guau, guau.
Riiinnnn. Toc… toc.

¡Oohhhhhhh! ¡Wow!
Chuic.
Ha... ha... ha... ha.
Glu, glu, glu, glu.
Ja, ja, ja, ja.
Glu, glu, glu, glu.
Je, je, je,
ji, ji, ji,
Click.
Plop.

Ahhhh... ahhhh...
Ah, ah, ah... ahhhhh...

Ziuuu... ziiiuuu... ziiiuu... ¡Plaf!

Ahhhh ahhhh
Ah, ah, ah...
Ay, aayyyy.
Ouch

Ahhhh ahhhh
Ohhhh, Yeaaa. Ohhhh, Yeaaa. Ohhhh, Yeaaaaaaaaa.

OhhhhOaaaaa...
Zzzjjj... zzzjjjrrr...

Rubén Sada.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...